Nya Värtaterminalen

Det är med stor stolthet vi kan säga att vi var med och byggde nya värtaterminalen.

Stockholms Hamnar har byggt en ny passagerarterminal, framtagen av Arkitektkontoret C.F. Möller, som öppnades sommaren 2016. Terminalen är
16 000 kvm stor och fyra våningar hög med avgångs- och ankomsthall, lager och kontorslokaler, café och restaurang.

Sol, vind och vatten

En självklarhet i byggandet av terminalen är att den svarar upp mot de höga krav som ställs på utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. Solceller kan försörja byggnaden och terminalgångarna med elenergi. Sjövatten och solenergi kan användas för både värme och kyla. Gröna tak kan ta hand om dagvatten och omvandla koldioxid till syre. Vindkraft kan användas för exempelvis laddning av personalfordon. Energiförbrukningen för terminalen beräknas bli lägre än 35 kWh per kvadratmeter.

Utbyggnaden av Värtapiren omfattar totalt 85000 kvm ny mark med ny passagerarterminal.