Plåtslageriarbeten

Takomläggningar
Behöver Ni takrenovering eller nytt tak? Vänd Er då till oss för professionell hjälp!

Vi lägger om alla typer av tak. Vi har moderna maskiner för bandtäckning och skivtäckning, även duk och papp.

Taksäkerhet
Vi besiktigar tak och offererar åtgärdsprogram så ert tak uppfyller nu gällande bestämmelser. Vi är certifierade på taksäkerhet.

Tätskikt
När det gäller tätskikt så är det väldigt viktigt att tänka på helheten. När man utför tätskiktsarbeten så ställer det stora krav på oss som Plåtslageriföretag pga att taken ser olika ut. Tätskiktet skyddar bl.a. underliggande betongkonstruktioner och hindrar läckage i underliggande utrymmen. Tätsksikt kan vara en mängd olika materialer såsom gummiduk, betumenmatta mm.

Vi utför takomläggningar med duk och papp.

Takmålning
Takmålning är ett snabbt och billigt alternativ till att byta ditt tak. Man brukar säga att kostnaden är 1/3-1/4 jämfört med ett takbyte som i många fall ej är nödvändigt.
För att ta reda på möjligheterna för ditt tak gör vi alltid en kostnadsfri besiktning och offert.

Vi har utbildad personal som utför takmålningen. Vi har också egna maskiner för alla typer av målningar.