Våra utbildningar

Vi har alltid satsat på att vår personal ska högsta kompetens med erforderliga licenser och certifikat.


Auktorisation byggnadsplåt
Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund.
Läs mera på:
https://www.pvforetagen.se/branschfakta/branschfakta-plat/tryggplat/


Skotta Säkert
Skotta säkert är en licensutbildning för takskottare. Genom att anlita licensierade takskottare kan du känna dig trygg.
Skotta säkert bidrar till att:
Öka tryggheten för allmänheten
Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
Reducera antalet skador på personer, material och egendom
Läs mera på: https://skottasakert.se/Taksäkerhets certifiering
Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.
Läs mera på: http://www.taksakerhet.se/


Samtlig personal har också

Heta arbeten
Ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet
– i alla branscher.

Liftutbildning
I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra.
Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts.
Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.