Kv Paradiset 23

Kvarteret Paradiset 23 ligger längs Essingeleden på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden uppfördes på 50-talet och innehöll då en blandning av varor och kontor. Nu byggs den om till moderna arbetsplatslokaler som ska stå färdiga under 2019-20.
Ett helt nytt centralt trapphus byggs, tillsammans med nya utvändiga utrymningstrappor mot gård och ett nytt penthouse i massivträ uppe på taket. Genom kvarteret skapas en allmän passage som öppnar upp en välkomnad länk genom det stora kvarteret.