Heta arbeten

Utvaldbildhetaarbeten

Nu va det dags att uppdatera brandfarliga arbeten.

Efter fem års tid är det dags att uppdatera kunskapen igen.

Vi har alltid haft ambition att våran personal ska ha den högsta kompetens möjliga för våran bransch.

Med utbildning inom brandfarliga arbeten är det ett tryggt sätt att säkerställa att inga bränder startar på våra projekt.
Vi kan stolt säga att all personal inom Grundström är godkända inom brandfarliga arbeten.